Aad Wisse kurs 13.11.2013

Program 13. nov i Sogn med Aad Wisse

 09.00-11.30       Innedel på ”Knausen”/ Sognefjord Hotell, Hermansverk

Fokus nye felt; stell og gjødsling
-          Stell/ skjering første år etter planting (teori av utedelen gjennomgått)
-          Gjødsling-          Gjødselvatning

 11.30-12.30        Lunsj på Knausen

 13.00-1530         Utedel hjå Helge/(Jermund) Fimreite

1300-1430           Stell/ skjering i nyplanting
1430-1530           Skjering i 2-3 års felt

 Påmelding innan fredag 8.nov kl 1200 til solveig@sognefrukt.no eller tlf 5765 34 77

 Deltakaravgift:                
NLR medlem     250 (lunsj. Inkl)

Ikkje medlem   300 (lunsj. Inkl)