Aad Wisse kurs 28.11.2012

Kurs med Aad Wisse i Sogn i veke 48

Tid: Onsdag 28 november kl. 09.00

Stad: Sognefjord  Hotell, Leikanger
Pris: Kr. 600,- inkl. varm lunsj og kaffi.

Påmeldingfrist  til Sognefrukt Sa tlf. 576 53477 post@sognefrukt.no  innan onsdag 16 november.
Vi vil denne gongen ha fokus på nyplanting, utstyr, korleis planta, pollensortar, stell og skjering etter planting/første planteåra, skjering av eldre tre og gjødsling.
Program:
09.00 – 11.00   Innandørs førelesning
11.00 – 12.00   Lunsj, varmrett
12.15 – 13.15  Skjering hjå Terje Fosshagen, Leikanger
13.30 – 14.30  Skjering hjå Aud Halland Molvik, Leikanger
14.30 – 15.00 Tilbake til hotellet for kaffi
15.00 – 16.00  Inneseksjon og avslutning

Møt opp til denne fagdagen!

Med helsing
Sognefrukt Sa, Innvik Fruktlager og NLR