Aad Wisse kurs i kjernefrukt ondag 18. mars

Program: (Førebels, kan verta endra)


09.00 - 11.00Møte på Ylvisåker hjå Svein Jarle Slinde og Olav Helge Ylvisåker. Parkering ved nedkøyringa til skulen og Åberge Planteskule like ver riksvegen. Me ser på moderne plantingar med planteår 2009-2014. Dei har og eldre felt me kan sjå på
11.00 - 12.00Møte hjå  Gunvor Lidal på Slinde. Moderne pæreplanting av Celina. Planteår 2012
12.00 - 13.00Lunsj. Me tilrår Fjordkroa og kvar enkelt betalar for seg.
13.15 - 14.30Møte hjå Tor Yttri på Hamre. Eple og pærefelt som er planta i 2013 og 2014
14.30 -Avslutning med ein kort presentasjon på fruktageret

Kurset er gratis og det er ikkje påmelding. Møt opp der det høver å delta.