Aad Wisse kurs onsdag 18. juni

Det vert denne gangen lagt opp til utedag i fleire hagar. Her er ein del tema som er på programmet.
Tynning / sprøyting /gjødsling/Ugrasbekjempelse.
Blanding av gjødsel med soppmiddel - innsektmiddel.
Ettergjødsling.
Mangelsjukdommar ut frå bladprøvar - lesa ut frå korleis blada ser ut.
Forming og stell av nye tre  - og tre som er 3-4 år.

Tidsplan.
09.00              Pæresamling hjå Ivar Slinde. Celina
10.30 -12..00 Eple hjå Terje Fosshagen
13.30 - 14.45 Eple hjå Cecilie Nornes
15.00 - 16.30 Eple hjå Svein Jarle Slinde

Her kan de velja kor mykje de vil delta på ved å møta på dei plassane til oppgitte tidspunkt.