Aad Wissekurs tysdag 4. november

Det blir ny fruktsamling med Aad Wisse fyrste veka i november. Hovudfokus blir på
frukttreskjering av tre i hagar med ulik alder, men ein kjem innom andre tema etter behov.

Sogn tysdag 4. november
kl. 09.30-10.30: Celina hjå Tor Yttri, ope for alle
kl 11.00-12.30: Terje Fosshagen, yngre epleplantingar
kl 14.00: Svein Jarle Slinde, yngre epleplantingar
kl 15.00: Olav Helge Ylvisåker, eldre epleplantingar
Ikkje påmelding, ikkje kursavgift. Møt opp der det passar !