Årssamling GH-Vest og oppsummeringsmøte

GH-Vest held årssamling og oppsummeringsmøte onsdag 28. januar kl. 1300 på Sogndal Hotell.

Innkallinga med sakliste ligg her

Medlemmar av GH har fått saksdokument tilsendt på e-post. Dei er og utlagt på medlemssidene til GH.