Fagdag kjernefrukt 12.9.2012

Det vert fagdag kjernefrukt på fruktlageret onsdag 12.9.2012 kl 1400.

Her vil vi gå gjennom haustetidsvurdering på aktuelle sortar.
Olav Sørum og Marianne Bøthun vil demonstrera prøvetaking av frukter med måling av brix, trykkfastheit og stive.
Kulturansvarleg Knut Amund Surlien og fruktlagerinspektør Bjørn Eidhamar vert og med og vil sei litt om den norske fruktsesongen.
Møt opp ved plommemottaket og parker bilar enten  inn mot kaien eller ut mot Hella så dei ikkje hidrar innkjøyring.