Fagmøte plommer onsdag 13. jan. 2016

Fagmøte Plommer på Sognefrukt
13.januar kl 16.00

Bama vil ha meir plommer – både konvensjonelt og økologisk!


Sjå program her

Sesongen 2016 gjekk ganske greit, men var litt utfordrande grunna klima, Plommepung, skalskadar m.m. Plommeviklar og Dompap har også skapt problem tidlegare år. Naudsynte tiltak ellers kan vera mot fugl og vilt. Det er mange ting som er bra, men også noko som kan gjerast betre : )
Me ynskjer difor å invitera alle plommeprodusentane til eit fagmøte i Sogn.

Påmelding til: post@sognefrukt.no eller på tlf 57653477. Påmeldingsfrist 11.januar.