Grendamøter Sognefrukt vinter 2016

Her er oversikt på grendamøter vinter 2016


Dato Tid Møte Stad
24.feb Kl. 16.30 Medlemsmøte Sognefrukt gruppe 1 Sognefrukt
25.feb Kl. 16.30 Medlemsmøte Sognefrukt gruppe 2 Sognefrukt
29.feb Kl. 16.30 Medlemsmøte Sognefrukt gruppe 3 Sognefrukt
07.mar Kl. 16.30 Medlemsmøte Sognefrukt gruppe 4 Sognefrukt

Program og deltakaroversikt finn de i linkane under. Ta kontakt for å byta gruppe viss det ikkje høver på oppsatt tidspunkt.

Program

Gruppeoversikt