Grendamøter vinter 2013

Sognefrukt vil også i år halda grendamøter. Sjå vedlagt oversikt.

Vi reknar med ca. 3 timar varigheit.
Alle som vil levera frukt har møteplikt.

Tidspunkt er oppsett i eigen oversikt. Viss det ikkje høver på oppsett tidspunkt kan de ta kontakt for å byta.


Oversikt medlems-/ gruppesamlingar i Sognefrukt vinteren 2013
 Oppdatert  23. januar       
Gruppe Dato Tid Stad   
1 5. februar 10:00 Sognefrukt InneNB endra tidspunkt
2 31. januar 10:00 Sognefrukt Inne 
3 31. januar 16:30 Sognefrukt Inne 
4 5. februar 16:30 Sognefrukt Inne 
5 12. februar 16:30 Sognefrukt Inne 
6 13. februar 16:30 Sognefrukt Inne 
7 19. februar 16:30 Midtnes, Balestrand Inne 
8 20. februar 16:30 Sogndal Hotell Inne 
          

Produsentskriv
Møteoversikt
Grupper