Hagevandring på Slinde onsd. 21. august

Eplegruppa inviterar alle produsentar i Sognefrukt til hagevandring på Slinde onsdag 21. august kl 1700.
Møt opp på Yttre Slinde hjå Audun Slinde.
NLR og Sognefrukt blir og med.