Hagevandring på Slinde torsdag 18. august

Eplegruppa inviterar alle produsentar til hagevandring på Slinde torsdag 18. august kl. 17.00.
Her kan vi gå gjennom felt med både eple, pære og plomme.
Møt opp på Ytre Slinde hjå Audun Slinde.
NLR og Sognefrukt blir med.