Informasjonsmøte dryppvatning

Sognefrukt har forhandlaravtale med Brødrene Freberg AS. Vi vil lagerføra røyr og deler til dryppvatning.
I denne forbindelse vil Brødrene Freberg vera på Sognefrukt med eit informasjonsmøte fredag 12. desember kl 17.00
Alle som tenkjer på å leggja opp dryppvatning eller gjødselvatning bør setja av tid til å delta.
Me ynskjer tilbakemelding innan onsdag 10. desember frå alle som vil delta. bruk post@sognefrukt.no eller 57 65 34 77.