Informasjonsmøte Innovasjon Norge

Sognefrukt vil også i år arrangera eit orienteringsmøte med Innovasjon Norge, ved Vemund Aartun. Dette for å  orientera om støtteordningar til frukt og bær.

Stad: Kommunesalen i Tinghuset på Leikanger.
Mandag 9. februar kl 1700

  • Gjennomgang av retningslinjer for støtte til frukt og bær 2015.
  • Informasjon om korleis ein søkjer Innovasjon Noreg om støtte
  • Innhald i søknaden
  • Saksgangen frå løyving til sluttutbetaling av støtte
  • Spørsmål
Eva Huke vil orientera om nytt frå kommunen.