Informasjonsmøte om frukt og bær i Grip Sjansen prosjektet hjå Sognefrukt torsdag 15. august kl. 17:00

Dette er eit møte retta mot nye frukt og bær dyrkarar som soknar til Sognefrukt sitt område, for at de skal få sjå og høyra litt om Sognefrukt og behova og mogelegheiter i næringa frametter. Sognefrukt hentar inn og pakkar frukt frå dei fleste kommunar i Sogn. Det vil og vera med representantar for mottaka i Balestrand og Fresvik.

Her vert det høve til å stilla spørsmål om det ein måtte lura på i samband med dyrking av frukt og bær.

Program for kvelden