Kurs i plommeskjering

Nytt skjeringskurs plomme


Onsdag 15. februar vert det skjeringskurs i plomme med Jop Westplate på føljande plassar.
Kl. 10:00 – 12:30    Jostein Ølmheim
Kl. 14:00 – 16:30    Olav Gjerde / Sverre Moe
Kurset vert arrangert i samarbeid med Landbruksrådgivinga Sogn og Fjordane.
Eigenandel for kurset vert fakturert i etterkant med desse satsane:
Medlem i NLSF    200,- kr
Andre                     300,- kr

Møt opp der det høver best.