Markdag i frukt med Aad Wisse

Torsdag 21. juni


Me legg denne gongen opp til møter i fleire hagar og med same program, slik at dyrkar sjølv kan møta der det passar best. Pære blir derimot berre gjennomgått hjå Lidal på Slinde.


Programmet blir:

 Aad Wisse 042012

9.30 – 11.30  Eple: Jermund Fimreite; Nornes
12.30 – 14.30 Eple: Terje Fosshagen, Leikanger (parker nede ved riksvegen).
15.00 – 16.00 Pære: Gunvor Lidal, Slinde
Tema:
  • Nyplantingar og skjering
  • Resultat av skjering i eldre tre
  • Avlingsprognose (metodikk for dette?)
  • Gjødsling; vurdering av bladfarge m.v.
  • Tynning
Liste over deltaking blir sendt rundt på markdagen og fakturert frå Sognefrukt i ettertid. Pris: medlem i NLR kr 250, ikkje medlem kr 300

Vel møtt!


Program i PDF