Markdag på Njøs fredag 28. juni kl 1200-1500

Samlinga startar med runstykke og frukt på Sognefjord Hotel, Knausen frå kl 1130.
Påmelding innan måndag 24. juni til Liv Hatleli liv@njos.no mob. 416 96 913

Program:


11.30 - 12.00 Rundstykke og frukt på Sognefjord Hotell (Knausen)
12.00 - 12.05 Kort intro om Økologisk Visningshage, Njøs v/ Liv Hatleli
12.05 - 12.25 Stein Joar Heggland: Samspel mellom insekt og planter, betydinga av omgjevnader og lang- og korttunga arter av humler.
12.25 - 12.45 Atle Mjelde: Humler og andre bier sin livsyklus. Tilrettelegging for bier med bolplass (ubekrefta).
12.45 - 13.05 Marco Neven: Honningbier og pollinering i frukt, pilotprosjektet "Utvikling av pollineringsretta birøkt".
13.15 - 15.00 Markvandring i den økologiske visningshagen der Arnstein Hauge orienterar om fuglekasseprosjektet og Liv Hatleli orienterar om nyttedyrhotell og val av trekkplanter for humler.

Last ned program her