Maskindemoar på Njøs 2. mai kl 16-18

Last ned Treng du tips for korleis du får til ei effektiv og vellukka nyplanting av ein frukthage? Eller er nysgjerrig på korleis ein kan drive ugraskamp utan kjemiske plantevernmiddel? Tre ulike traktormonterte maskinar til bruk i til nyplanting og for ugrashandtering, vert demonstrerte på Njøs den 2. mai, kl 16-18.
Jan Ove Nes frå Norsk Fruktrådgjeving Hardanger køyrer demo på ugrashanteringsmaskina og
plantemaskina, og introduserer nyplantingsmanualen for moderne tettplantingar. Personal frå Njøs Næringsutvikling/Graminor held demo på rotfresen.
Vel møtt!
Arrangør: Njøs Næringsutvikling , prosjekt økologisk visningshage.
Føregangsfylke økologisk frukt og bær, Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Meir info her