Medlemsmøte 29.4.2015

GH Vest inviterar til nye og gamle medlemar til informasjonsmøte onsdag 29.4.2015 kl 17.00 på Quality Sogndal Hotel.
Dette er i samarbeid med Sognefrukt, Lærdal Grønt og Luster Grønt.

Program kan lastast ned her