Oppsummering GH-Vest i Sogndal

Medlemsmøter Gartnerhallen Vest

Me inviterar med dette til medlemsmøter for Gartnerhallen sine medlemar.

Møtestad er Sogndal Hotel torsdag 6. desember kl.17.30

Tema:
  • Oppsummering av sesongen 2012 ved GH og Bama
  • Oppsummering lokalt ved Jens Terje Hammervoll
  • Prosjektorientering
  • Nye eplesortar
  • Orientering frå landsstyret i GH
Enkel servering
Desse vil delta frå GH og Bama:
Frå GH: Knut Amund Surlien (SKP kjenrefrukt) og Lars J. Nå
Frå Bama: Roger Utengen og Dag Smestad

Med helsing
For styret i Gartnerhallen Vest
Ivar Slinde