Oppsummeringsmøte GH Vest

Årets sesongoppsummering vert på Sogndal Hotel
Tysdag 3. desember kl.17.00

Tema:
  • Oppsummering av sesongen 2013 ved GH og Bama
  • Oppsummering lokalt ved Henriette Skåden / Jens Terje
  • Hammervoll
  • Orientering frå landsstyret i GH
  • Middag
Desse vil delta frå GH og Bama:
Bama: Roger Utengen og Dag Smestad
GH: Anders Nordlund, Knut Amund Surlien, Bjørn Oppberget, Torbjørg
Austrud og Jan Ove Nes

Her kan de lasta ned programmet frå GH Vest