Plommekurs med Jop Westplate 10.2.2014

Program:

09:00 – 11:30     Oppstart på Sognefjord Hotell (Knausen), Aktuelt plomme-fagstoff
11:30 – 12:15     Lunsj på hotellet
12:30 – 15:30     Skjeringssamling i plomme hjå Sverre Moe og Olav Gjerde

 Sidan det er lunsjservering ber vi om påmelding innan tysdag 5. februar til Sognefrukt.
post@sognefrukt.no
tlf. 57 65 34 77

Deltakaravgift: kr 300 for medlemmar i NLR/ kr 400 for ikkje-medlemmar.