Plommesamling 29.8.2012

Det blir det årlige plommemøtet onsdag 29. august.

Frå Bama kjem Aasmund Onarheim og Jan Tore Eidsvik.
Kulturansvarleg for plommer Jan Ove Nes blir og med.
Tema blir å finna rett modningsgrad ved hausting og pakking.

 Fyrste samling hjå Terje Fosshagen kl. 14.00 – 15.30.(Parkering nede hjå Ingemår Fosshagen)Andre samling hjå Jostein Ølmheim kl. 16.00 -17.30.
Møt der det passar og alle som skal levera plommer til Sognefrukt håpar vi møter opp.