Produsentmøte Celina-dyrkarar

Det vert eit kort møte hjå Gunvor Lidal måndag 12.9. kl. 17.00

Tema som vert teke opp i tillegg til å sjå Celinafelt før hausting er:
  • Rett haustetid for Celina
  • Bestøvingssortar for Celina
Stein Harald Hjeltnes og Marianne Bøthun blir med på møtet
Håpar de som har planta Celina set av litt tid denne dagen.

IMG_2676_1