Produsentmøte kjernefrukt torsdag 15. sept. 2016

Sognefrukt og GH-Vest innkallar til produsentmøte torsdag 15. sept. 2016 kl. 15.00-1630 i mottakshallen på fruktlageret.


Her deltek mellom anna Knut Amund Surlien, SKP. Bjørn Eidhamar, Fruktlagerinspektør, Jon Anders Stavang, Fylkesgartner


NY_Sognefrukt_infoside_2_logogartnerhallen_logo