Haustetidsvurderingar

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Aroma Denne må vera innmeldt i løpet av helga for siste levering. Fryd Det er teke ein prøve på Leikanger. Denne er no hausteklar. For meir...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 3.10.2022

Rubinstep Det er teke ein prøve på Slinda. Den nermar seg hausteklar og de kan starta med utorhausting til helga. Fryd Det er teke ein prøve på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 26.9.2022

Summerred og Gravenstein Desse må vera ferdig hausta og innmeldt seinast til måndag. Raud Aroma Det er teke prøvar i Feios, Slinda og Ylvisåker....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 19.09.2022

Summerred Det er teke ein prøve på Nornes. Haustinga er i gang på tidlege plassar og seinare plassar er no hausteklar. Raud Gravenstein Det er...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 12.09.2022

Summerred Det er teke prøve på Leikanger og Slinda. Det er hausteklart på tidlege plassar for utorhausting. Det vert teke nye prøve på seine...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 9.9.2022

Celina Det er teke prøvar på Leikanger og Nornes. Er hausteklar no på tidlige plassar. Seinare plassar kan starta måndag. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 05.09.2022

Clara Frijs Det er teke prøve på Slinda. Tidlege plassar kan starta haustinga på torsdag og alle andre i løpet av helga. Celina Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 29.8.2022

Clara Frijs Det er teke prøve på Slinda. Pærene har framleis litt å gå på, men nærmar seg modning. Reknar med haustestart i neste veke. Nye...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 22.08.2022

Da er vi i gang med haustetidsvurdering att saman med NLR. Det er måndag henta inn prøvar av Discovery frå Leikanger, Slinda og Ljøsne. Prøven...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 6.9.2021

Summerred Det er teke ein prøve på Ølmheim. Haustinga er i full gang og det modnar raskt så det er vel berre å fortsetja haustinga. Eden/ WUR6 Ny...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 30.8.2021

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes og Fimreite. Det er hausteklart alle plassar. Alle bør hausta ferdig denne veka. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 23.08.2021

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde, Sogndal og Ljøsne. Det er no klart for utorhausting på tidlege plassar. Det vert...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 16.08.2021

Sogn Frukt og Grønt og NLR er no i gang at med å ta prøvar for haustetidsvurdering. Det er planlagt å ta prøvar kvar måndag og leggja ut...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 14.09.2020

Clara Frijs Denne må haustast ferdig no og må vera innlevert seinast fredag. Celina Det er teke ein prøve på Ølmheim. Det er no hausteklart alle...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 07.09.2020

Discovery Det er teke prøve i Sogndal. Feltet er hausteklart. Me ynskjer alle levringar raskt inn på lager no. Summerred Det er teke prøvar på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 17.8.2020

Sognefrukt og NLR er no i gang at med å ta prøvar for haustetidsvurdering. Det er planlagt å ta prøvar kvar måndag og leggja ut resultat på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 16.9.2019

Raud Gravenstein Det er teke prøve på Ylvisåker. Denne er hausteklar og bør no haustast alle plassar. Aroma Det er teke prøvar på Leikanger,...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 9.9.2019

Summerred Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og Sogndal. Det er no hausteklart for utorplukking. Pass på grunnfargen (C3). Raud...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 02.09.2019

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Slinde og Sogndal. Det er klart for utorplukking alle plassar. Summerred Det er teke prøvar på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 26.08.2019

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde og Sogndal. På tidlege plassar kan ein starta med forsiktig utorplukking mot helga....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 20.08.2019

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Leikanger og Sogndal....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidvurdering 14.9.2018

Summerred og Gravenstein Desse sortane er det meste komme på lager. Om nokon har attståande må det innmeldast seinast tysdag. Aroma Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 10.9.2018

Summerred Nærmar seg sluttplukking og bør vera ferdig hausta i løpet av veka. Gravenstein Denne er i full gang med haustinga. Reknar med det...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 05.09.2018

Dicovery Det hastar no med sluttplukking også på seine plassar. Meld inn snarast og seinast fredag. Summerred Hovedhaustinga er no i full gang....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 29.08.2018

Discovery Den er er i full hausting og er klar alle plassar. Her bør alle hausta ferdig innan midten av kommande veke. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 22.8.2018

Discovery Det er teke prøve på Vangsnes, Slinde og Sogndal. Det er klart for utorhausting alle stadar utanom seine stadar som Sogndal og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 14.08.2018

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde og Sogndal. Er klar til utorplukking på tidlege stader over helga. For seinare stader...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 08.08.2018

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger,...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 25.9.2017

Discovery er no slutthausta og innmeldt til lager. Summerred og Gravenstein må prioriterast ferdighausting raskt. Med dei høge temperaturane som...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 18.9.2017

Discovery Hovudhaustinga er no unnagjort dei fleste plassar. Slutthaustinga bør gjerast i løpet av denne veka. Siste innmelding blir måndag 25....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 11.9.2017

Discovery Det er teke prøve på Vangsnes. Den visar at det er hausteklart. Viktig med god haustekapasitet no for å få epla raskt inn på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 4.9.2017

Discovery Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Leikanger og Slinde er no klart for hovedhausting dei fleste plassar....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 28.08.2017

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 5.10.2016

Rubinstep Det er teke prøve på Slinde. Denne visar fin utvikling på farge og målte verdiar. Den visar at det er klart for litt utorhausting på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 19.9.2016

Raud aroma/ Aroma Det er teke prøvar i Leikanger, Slinde, Sogndal, Vangsnes og Feios. På tidlige plassar er det no byrja å bli hausteklart for...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 13.9.2016

Discovery Denne er i ferd med å bli ferdig hausta. Hastar med å få inn resten. Summerred Det er teke prøvar i Sogndal og Vangsnes. Haustinga er...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 6.9.2016

Discovery Haustinga er i full gang og det er ikkje teke prøvar denne gangen. Summerred Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 30.8.2016

Tilrådingar Prins Det er ikkje teke prøvar av prins. Desse bør no vera hausteklar. Discovery Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 24.8.2016

Sognefrukt og NLR har starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. I forhold til fjordåret er denne sesongen ca 14 dagar...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 20.10.2015

Rubinstep Det er teke prøve av Rubinstep på Slinde. Verdiane har utvikla seg litt og det ser ut til at det er klart for utorhausting på eple som...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 7.10.2015

Aroma/ Rau Aroma Det er teke prøvar i Sogndal, Feios, Vangsnes og Fresvik. Alle verdiar visar at det er klart for utorhausting også på desse...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 2.10.2015

Det har vore ein ekstra runde i dag for å vurdera utviklinga på Aroma/ Rau Aroma. Utviklinga har gått fort og det er no klart for utorhausting på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetilrådingar 30.9.2015

Discovery Det går mot slutten av denne sorten og siste innmelding fredag 2. oktober Summerred Det er teke 2 prøvar i Sogndal. Haustinga på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 23.9.2015

Discovery Haustinga er i gang på tidlige plassar og kvaliteten på det er god. Ein prøve vart teken i Sogndal og den visar litt faste epler. Er...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 16.9.2015

Tilrådingar Discovery Det er teke ut prøvar på Leikanger, Sogndal og Vangsnes. Analysane våre viser at ein kan byrja å plukka utor på tidlege...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 8.9.2015

Sognefrukt og NLR har starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Sesongen dette året er sein i forhold til...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 12.9.2014

  Aroma/ Raud Aroma Det er teke prøvar på Leikanger og Slinde. Prøvane visar at det er klart for utorhausting. Utviklinga går fort i dette været...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 9.9.2014

Aroma/ Raud Aroma Det er teke prøvar i Fresvik, Feios, Vangsnes, Leikanger, Slinde, Nornes og Sogndal. Prøvane visar at utviklinga går fort, og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 4.9.2014

Summerred Haustinga er i gang på tidlige plassar. Haustinga kan no ta til også på seinare plassar. Det er viktig med god haustekapasitet så vi...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 28.8.2014

Discovery Utorplukking er godt i gang på tidlige plassar og er no klar for utorplukking på seinare plassar. Summerred Det er teke prøvar på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 21.8.2014

Tilrådingar Det ser ut til at vi ligg over 2 veker tidligare i utvikling i høve til fjordåret. Discovery Det er teke ut prøvar på Leikanger og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 13.8.2014

Sognefrukt og NLR var tysdag ute og tok nokre prøvar av Diskovery og Clara Frijs. Begge sortar har omtrent riktig fastleik, men for høgt...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 7.10.2013

Aroma/ R. Aroma Det er teke prøvar i Sogndal, Vangsnes, Feios og Fresvik. Det er no hausteklart alle plassar. Pass på å hausta Gul Aroma i...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 30.9.2013

Aroma/ Rau Aroma Det er teke ut prøvar frå Slinde, Leikanger, Sogndal, Vangsnes og Feios. Epla har utvikla seg mykje på ei veke på grunn av fint...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 24.9.2013

Summerred Det er teke ut prøvar i Sogndal og Vangsnes. Alle plassar er hausteklar. Rau Gravenstein  Det er teke ut prøvar på Slinde, Sogndal og...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 16.9.2013

Tilrådingar Discovery Her er det hausteklart alle plassar. Det er viktig at de set i gang haustinga på denne sorten snarast. Det er eit stort...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 9.9.2013

Tilrådingar Discovery Det er teke ut prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Epla har fått fin raudfarge og grunnfargen byrjar å...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 2.9.2013

NLR Njøs saman med Sognefrukt er no starta opp att med uttak av prøvar for vurdering av haustetid. Det kjem til å verta teke prøvar kvar mandag ...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetilrådingar 24.9.2012

Det er denne gangen teke ut prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Det vart teke prøvar av Aroma/ Raud Aroma. Rau Prins/...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetilrådingar 17.9.2012

Det er denne gangen teke ut prøvar på Vangsnes, Balestrend, Leikanger, Slinde og Sogndal. Rau Prins/ Kronprins Siste innleveringsdato vert...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetilrådingar 10.9.2012

Det er teke ut prøvar frå Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Frukta endrar seg raskt no så følg godt med i eigen hage. Høg verdi på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetilrådingar 3.9.2012

Det vart teke ut prøvar på Leikanger, Slinde og Sogndal. Me ser store endringar på frukta sidan sist veke. Høg verdi på sukkerinnhald indikerar...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

haustetidstilråding 27.8.2012

NLR Njøs saman med Sognefrukt er no starta opp att med uttak av prøvar for vurdering av haustetid. Det kjem til å verta teke prøvar kvar mandag...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 5.10.2011

Summerred Er fedigpakka og levert. Raud Gravenstein Små mengder på lager og vi reknar med at dei fleste er ferdige med haustinga. Bør inn på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 27.9.2011

Clara Frijs og Discovery Desse er avslutta og ferdigpakka. Haustpærer Moltke og Philip er hausteklar alle plassar og bør inn på lager...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurderingar 20.9.2011

Discovery og Clara Fris Siste leveringsdag vert mandag 26.9. Summerred Hausteklar alle plassar. Ver ops på mjuknig og få epla raskt inn på...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurderingar 14.9.2011

Prins/ Kronprins Siste haustedato tysdag 20.9. Discovery Er hausteklar alla plassar. Hovedtyngda bør inn på lager i veke 38. Clara...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustevurdering 8.9.2011

Landbruksrådgivinga henta inn ein del prøvar på tysdag og har no komme med analyseresultata. Det ver no lagt opp til å henta inn prøvar frå nokre...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Vurderingar 1.9.2011

Det har vorte teke nokre få prøvar denne veka på tidlige plassar, og haustetida for Prins og Dicovery nærmar seg oppstart.  Dei tidligaste...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Vurderingar 28.9.10

Haustetilråding 27. september 2010 Rådgjevingstenesta saman med Njøs næringsutvikling har samla inn og vurdert fruktprøvar av Aroma, i tillegg til...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Vurderingar 22.9.10

Haustetilråding 21. september 2010 Rådgjevingstenesta har vore samla og vurdert fruktprøvar saman med Njøs næringsutvikling i Sogn den 20....

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Siste levering R.prins og Kronprins

Siste leveringsdag for Kronprins og R. Prins vert tysdag 21. sept. Pass på trykkfastheita no på slutten

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Hausterunde 14.9.2010

Haustetilråding 14. september 2010   Rådgjevingstenesta har samla og vurdert fruktprøvar saman med Njøs næringsutvikling i Sogn den 3.,...

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustevurderingar 10. sept

Analysar av prøvar gjort den 10. sep. visar at det no er klart for å starta haustinga av Prins, Discovery og Clara Frijs på strekninga Leikanger -...