Nyheiter

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Haustetidsvurdering 10.10.2022

Aroma Denne må vera innmeldt i løpet av helga for siste levering. Fryd Det er teke ein prøve på Leikanger. Denne er no hausteklar. For meir...

Haustetidsvurdering 3.10.2022

Haustetidsvurdering 3.10.2022

Rubinstep Det er teke ein prøve på Slinda. Den nermar seg hausteklar og de kan starta med utorhausting til helga. Fryd Det er teke ein prøve på...

Haustetidsvurdering 26.9.2022

Haustetidsvurdering 26.9.2022

Summerred og Gravenstein Desse må vera ferdig hausta og innmeldt seinast til måndag. Raud Aroma Det er teke prøvar i Feios, Slinda og Ylvisåker....

Haustetidsvurdering 19.09.2022

Haustetidsvurdering 19.09.2022

Summerred Det er teke ein prøve på Nornes. Haustinga er i gang på tidlege plassar og seinare plassar er no hausteklar. Raud Gravenstein Det er...

Haustetidsvurdering 12.09.2022

Haustetidsvurdering 12.09.2022

Summerred Det er teke prøve på Leikanger og Slinda. Det er hausteklart på tidlege plassar for utorhausting. Det vert teke nye prøve på seine...

Haustetidsvurdering 9.9.2022

Haustetidsvurdering 9.9.2022

Celina Det er teke prøvar på Leikanger og Nornes. Er hausteklar no på tidlige plassar. Seinare plassar kan starta måndag. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 05.09.2022

Haustetidsvurdering 05.09.2022

Clara Frijs Det er teke prøve på Slinda. Tidlege plassar kan starta haustinga på torsdag og alle andre i løpet av helga. Celina Det er teke...

Haustetidsvurdering 29.8.2022

Haustetidsvurdering 29.8.2022

Clara Frijs Det er teke prøve på Slinda. Pærene har framleis litt å gå på, men nærmar seg modning. Reknar med haustestart i neste veke. Nye...

Haustetidsvurdering 22.08.2022

Haustetidsvurdering 22.08.2022

Da er vi i gang med haustetidsvurdering att saman med NLR. Det er måndag henta inn prøvar av Discovery frå Leikanger, Slinda og Ljøsne. Prøven...

Haustetidsvurdering 6.9.2021

Haustetidsvurdering 6.9.2021

Summerred Det er teke ein prøve på Ølmheim. Haustinga er i full gang og det modnar raskt så det er vel berre å fortsetja haustinga. Eden/ WUR6 Ny...

Haustetidsvurdering 30.8.2021

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes og Fimreite. Det er hausteklart alle plassar. Alle bør hausta ferdig denne veka. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 23.08.2021

Haustetidsvurdering 23.08.2021

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde, Sogndal og Ljøsne. Det er no klart for utorhausting på tidlege plassar. Det vert...

Haustetidsvurdering 16.08.2021

Haustetidsvurdering 16.08.2021

Sogn Frukt og Grønt og NLR er no i gang at med å ta prøvar for haustetidsvurdering. Det er planlagt å ta prøvar kvar måndag og leggja ut...

Haustetidsvurdering 14.09.2020

Haustetidsvurdering 14.09.2020

Clara Frijs Denne må haustast ferdig no og må vera innlevert seinast fredag. Celina Det er teke ein prøve på Ølmheim. Det er no hausteklart alle...

Haustetidsvurdering 07.09.2020

Haustetidsvurdering 07.09.2020

Discovery Det er teke prøve i Sogndal. Feltet er hausteklart. Me ynskjer alle levringar raskt inn på lager no. Summerred Det er teke prøvar på...

Haustetidsvurdering 17.8.2020

Haustetidsvurdering 17.8.2020

Sognefrukt og NLR er no i gang at med å ta prøvar for haustetidsvurdering. Det er planlagt å ta prøvar kvar måndag og leggja ut resultat på...

Medlemsmøte 2. mars 2020

Medlemsmøte 2. mars 2020

Det vert medlemsmøte på Sognefjord Hotell måndag 2. mars kl. 1630 Det vert ikkje arrangert gruppemøter slik som tidlegare år. I staden held vi...

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2020

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2020

Det er no tid for tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre . Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via...

Pakkeriseminar onsd. 13.11. kl. 11-15

Pakkeriseminar onsd. 13.11. kl. 11-15

Det vert arrangert pakkeriseminar på Sogndal Hotell onsdag 13. november kl. 11-15. Seminaret er for alle medlemar i Sognefrukt, Innvik fruktlager...

Haustetidsvurdering 16.9.2019

Haustetidsvurdering 16.9.2019

Raud Gravenstein Det er teke prøve på Ylvisåker. Denne er hausteklar og bør no haustast alle plassar. Aroma Det er teke prøvar på Leikanger,...

Haustetidsvurdering 9.9.2019

Haustetidsvurdering 9.9.2019

Summerred Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og Sogndal. Det er no hausteklart for utorplukking. Pass på grunnfargen (C3). Raud...

Haustetidsvurdering 02.09.2019

Haustetidsvurdering 02.09.2019

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Slinde og Sogndal. Det er klart for utorplukking alle plassar. Summerred Det er teke prøvar på...

Haustetidsvurdering 26.08.2019

Haustetidsvurdering 26.08.2019

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde og Sogndal. På tidlege plassar kan ein starta med forsiktig utorplukking mot helga....

Haustetidsvurdering 20.08.2019

Haustetidsvurdering 20.08.2019

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Leikanger og Sogndal....

Medlemsmøte i Sognefrukt torsdag 11. april 2019

Medlemsmøte i Sognefrukt torsdag 11. april 2019

Innkalling medlemsmøte om pakkeristruktur Dator: Torsdag 11. april Klokkeslett: 18:00 Stad: Quality Sogndal Hotell Under årsmøtet for...

Plantevernmøte NLR 19. mars

Plantevernmøte NLR 19. mars

Plantevernmøte i Norane tysdag 19.mars kl 16.30 Mattilsynet snakkar om prioritert tilsyn i frukt med bruk av plantevernmiddel og hygiene...

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2019

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2019

Det er no tid for tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre . Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via...

Medlemsmøter gruppevis vinter 2019

Medlemsmøter gruppevis vinter 2019

Me har no planlagt medlemsmøter på Sognefrukt denne vinteren Gruppe Tid Stad   1 4. mard k. 16:30 Sognefrukt  Deltakarliste gr 1 2 5....

Informasjonsmøte med Innovasjon Norge

Informasjonsmøte med Innovasjon Norge

Informasjonsmøte for frukt- og bærdyrkarar Prognoser, vekstpotensiale og støtteordningar for frukt og bær i 2019 Tid: Tysdag 26. februar...

Skjeredag med Aad Wisse i kjernefrukt.

Skjeredag med Aad Wisse i kjernefrukt.

Program for skjeredag med Aad Wisse i Sogn onsdag 30.januar 2019 Endre Bjotveit frå NLR Vest er med som tolk. Arrangør er NLR Vest Pære program:...

Medlemsmøter Sognefrukt desember 2018

Medlemsmøter Sognefrukt desember 2018

Møte Stad Tid Medlemsmøte om fruktsesongen og samarbeidet mellom fruktlagera Sogndal Hotell 3. des. 2018 kl. 1700 - 2000 GH...

Haustetidvurdering 14.9.2018

Haustetidvurdering 14.9.2018

Summerred og Gravenstein Desse sortane er det meste komme på lager. Om nokon har attståande må det innmeldast seinast tysdag. Aroma Det er teke...

Haustetidsvurdering 10.9.2018

Haustetidsvurdering 10.9.2018

Summerred Nærmar seg sluttplukking og bør vera ferdig hausta i løpet av veka. Gravenstein Denne er i full gang med haustinga. Reknar med det...

Haustetidsvurdering 05.09.2018

Haustetidsvurdering 05.09.2018

Dicovery Det hastar no med sluttplukking også på seine plassar. Meld inn snarast og seinast fredag. Summerred Hovedhaustinga er no i full gang....

Haustetidsvurdering 29.08.2018

Haustetidsvurdering 29.08.2018

Discovery Den er er i full hausting og er klar alle plassar. Her bør alle hausta ferdig innan midten av kommande veke. Summerred Det er teke...

Haustetidsvurdering 22.8.2018

Haustetidsvurdering 22.8.2018

Discovery Det er teke prøve på Vangsnes, Slinde og Sogndal. Det er klart for utorhausting alle stadar utanom seine stadar som Sogndal og...

Haustetidsvurdering 14.08.2018

Haustetidsvurdering 14.08.2018

Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde og Sogndal. Er klar til utorplukking på tidlege stader over helga. For seinare stader...

Haustetidsvurdering 08.08.2018

Haustetidsvurdering 08.08.2018

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger,...

Fagmøte pære 13. mars kl. 1700

Fagmøte pære 13. mars kl. 1700

Pæremøte på Sognefrukt tysdag 13. mars kl. 1700 Program: Pollinering og fruktsetjing hjå pære v/Mekjell Meland Rett haustetid og lagring av...

Kurs med Aad Wisse 7. mars

Kurs med Aad Wisse 7. mars

Skjerekurs i Celina-pære og eple med Aad Wisse Første del av samlinga er via til Celina pære; to unge og eit eldre felt 08.00 Me ser på eit...

Diverse møteoversikt vinter/vår 2018

7. mars Kl. 0800-   Kurs kjernefrukt med Aad Wisse   8. mars Kl. 1700   Plantevernmøte Nortun 13. mars Kl. 1700   Informasjonsmøte...

Infomøte om Pollivest 1. mars kl 18.00 på Sognefrukt

Infomøte om Pollivest 1. mars kl 18.00 på Sognefrukt

PolliVest er et utviklingsprosjekt finansiert av Grofondet, Norges birøkterlag, Honningcentralen, Innvik fruktlager, Hardanger Fjordfrukt,...

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2018

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2018

Vi tek no i mot tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre . Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via knappane...

Medlemsmøter gruppevis vinter 2018

Medlemsmøter gruppevis vinter 2018

Oversikt på medlemsmøter Sognefrukt vinter 2018   NB. Ny dato på gruppe 3       Gruppe Hovedtema Dato Tid Stad Gruppe...

Innovasjon Norge held informasjonsmøte

Innovasjon Norge held informasjonsmøte

Informasjonsmøter om tilskot til investeringar i landbruk og hagebruk 2018 Sogndal Tid:     31. januar kl. 19.00 Stad: ...

Kurs/ Opplæring i Fruktklienten og ny app

Kurs/ Opplæring i Fruktklienten og ny app

Møte for Sognefrukt vert på Sognefjord Hotel måndag 29.01.2018 kl. 18.00 Det er mange nye funksjonar som er viktig at alle lærer å ta i bruk før...

Oppsummeringsmøter bær og frukt GH 12.12.2017

Oppsummeringsmøter bær og frukt GH 12.12.2017

GH-Medlemsmøte Oppsummeringsmøte frosne raude bær Tid: Tysdag 12.12.2017 kl. 11.00 – 16.00 Stad: Sogndal Hotell Program...

Haustetidsvurdering 25.9.2017

Haustetidsvurdering 25.9.2017

Discovery er no slutthausta og innmeldt til lager. Summerred og Gravenstein må prioriterast ferdighausting raskt. Med dei høge temperaturane som...

Haustetidsvurdering 18.9.2017

Haustetidsvurdering 18.9.2017

Discovery Hovudhaustinga er no unnagjort dei fleste plassar. Slutthaustinga bør gjerast i løpet av denne veka. Siste innmelding blir måndag 25....

Haustetidsvurdering 11.9.2017

Haustetidsvurdering 11.9.2017

Discovery Det er teke prøve på Vangsnes. Den visar at det er hausteklart. Viktig med god haustekapasitet no for å få epla raskt inn på...

Kvalitetsmøte i kjernefrukt 19. september

Kvalitetsmøte i kjernefrukt 19. september

I samarbeid med Sognefrukt SA inviterar Gartnerhallen SA til kvalitetsmøte i kjernefrukt. Her vil det bli orientert om kva som er nytt denne...

Haustetidsvurdering 4.9.2017

Haustetidsvurdering 4.9.2017

Discovery Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Leikanger og Slinde er no klart for hovedhausting dei fleste plassar....

Hagevandring for pæredyrkarar på Slinde 12. september

Hagevandring for pæredyrkarar på Slinde 12. september

Tysdag 12. september kl. 17.00 inviterar kulturgruppa for pære til ei vandring i hagane på Slinde Fokuset er på Celina, men det vert høve til å...

Haustetidsvurdering 28.08.2017

Haustetidsvurdering 28.08.2017

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt. Discovery Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og...

Kvalitetsmøte plomme

Det vert kvalitetsmøte for plommedyrkarar på Sognefrukt onsdag 23. august kl. 14.00 Med på møte vert: Jørund Kvestad, SKP plomme Frode...

Kurs i bruk av fruktklienten til plantevernjournal

Kurs i bruk av fruktklienten til plantevernjournal

Me informerte på vintermøtene at me frå denne sesongen vil krevja plantevern journal registrert i fruktklienten. Mange produsentar er godt i gang...

Aad Wisse kurs kjernefrukt 20. og 21. juni 2017

Aad Wisse kurs kjernefrukt 20. og 21. juni 2017

Det vert fokus på pære på føremiddag og eple ettermiddag. Set av dagen til oppdatering. Program finn de her  

Årsmøte Sognefrukt Torsdag 20. april kl. 1630

Årsmøte Sognefrukt Torsdag 20. april kl. 1630

Sognefrukt kallar inn til årsmøte torsdag 20. april kl. 16.30 på Sognefjord Hotell. Årsmøtedokument er sendt ut på epost og ligg i tillegg under...

Aad Wisse samling 8. mars

Aad Wisse samling 8. mars

7. mars: Utgår 8. mars vert det Celinasamling på føremiddagen, Leikanger og eplesamling etter lunsj på Nornes. Program samlingar med Aad...

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2017

Hovedordrebestilling medlemskjøp 2017

Vi tek no i mot tinging av plantevern, gjødsel, driftsmiddel og planter på hovedordre . Tinging er enklast med å bruka fruktklienten via knappane...

Medlemsmøter gruppevis vinter 2017

Medlemsmøter gruppevis vinter 2017

Oversikt på medlemsmøter Sognefrukt vinter 2017         Gruppe Dato Tid Stad Gruppe 1 15.feb 16:30 Sognefrukt Gruppe...

Plommeskjering med Jop Westplate ty. 7. feb

Plommeskjering med Jop Westplate ty. 7. feb

Tysdag 7. februar kl. 14.30 - 16.30 Frammøte og parkering hjå Sigrid Ølmheim (ved Norum kyrkje) Skjering i hagar med både unge og eldre tre av...

Celina møte på Sognefrukt 6. feb. kl. 17.00

Celina møte på Sognefrukt 6. feb. kl. 17.00

Celina dyrkarane med rådgjevarar blir med dette invitert til ein fagkveld på fruktlageret med tema Celina pære dyrking til opplysning og...

Plommemøte torsdag 26.1.2017 kl 14.00

Plommemøte torsdag 26.1.2017 kl 14.00

  NLR Vest og Sognefrukt arrangerar fagmøte på plomme Frammøte i plommefeltet til Lars Eskestrand. (Parkering ved Slindesenteret.) Me ser litt...

Oversikt kommande møter i Sognefrukt

Oversikt kommande møter i Sognefrukt

Oversikt diverse møter januar - februar 2017 Dato kl. Møte Stad 19.jan 18.00 Industribær Informasjon Sogndal...

Oppsummeringsmøte GH-Vest/ Sognefrukt

Oppsummeringsmøte GH-Vest/ Sognefrukt

Oppsummeringsmøte for produsentar i Sogn av frukt og bær til konsum Sogndal hotell 23.11.2016 kl.16.00 -19.00 Program: •        ...

Fagdag Celina med Aad Wisse onsdag 9.11.2016

Fagdag Celina med Aad Wisse onsdag 9.11.2016

Det vert nytt kurs i pæredyrking med Aad Wisse Program: 09.00 Hjå Gunnar Hamre og Tor Eirik Hamre. Oppmøte og parkering ved fruktlageret. 11.00...