Aad Wisse kurs kjernefrukt 20. og 21. juni 2017

Det vert fokus på pære på føremiddag og eple ettermiddag.
Set av dagen til oppdatering.

Program finn de her