Aad Wisse samling 8. mars

7. mars: Utgår
8. mars vert det Celinasamling på føremiddagen, Leikanger og eplesamling etter lunsj på Nornes.

Program samlingar med Aad Wisse i kjernefrukt 8.mars Celina pære:

8.15     Celina planta sommaren 2015 og som vart skore tilbake våren 2016 hjå Gunnar Hamre. (Parker ved fruktlageret.)

9.15     Celina hjå Terje Fosshagen; også her planta i 2015, men ikkje skore tilbake våren etter. (Parkering nede ved hovudvegen).

10.30   Celina planta i 2014, hjå Ivar Henjum. (Parkering i tunet.)

 11.30-12.30 Lunsj pause.  Kvar enkelt kan kjøpa seg lunsj saman med oss på Fjordkroa.

 Eple:

12.45   Me ser på Discovery, Gravenstein, Summerred og Raud Aroma av ulik alder hjå Helge Fimreite, Nornes. Planteår 2011-2015. (Parker ved hovudvegen eller i tunet).

 Muligheit også til å sjå på fjorårsplanting av Gravenstein og Summerred greina tre, hjå Cecilie og Agnar Nornes.

 Program slutt ca kl 16-16.30.

 Eigenandel kr 200 for NLR medlemmar og kr 300 for ikkje NLR medlemmer. Blir fakturert i ettertid.