Plantebestilling

Bestilling av frukttre, grunnstammer og podekvist.


Sognefrukt vil i år ta opp samla bestilling på frukttre, grunnstammer og podekvist. Leveringstid vil vera forskjellig etter kva type tre som vert bestilt. Vi tek i mot bestilling på både pisk og greina tre. For plomme i greina tre er tidligaste levering i 2012, og for eple og pære er det 2014 (kanskje noko i 2013). Pisk kan leverast i 2012-2013.

 Me kan ikkje gi eksakte prisar no sidan levering er fram i tid, men det vi har innhenta pr no er:

Plomme pisk:              ca. 60,-
Plomme greina:           ca. 69,-
Eple pisk:                    ca. 57,-
Eple greina:                ca. 85,-
Pære pisk:                   Usikker
Pære greina:                ca. 85,- (usikker)
Gr. st.  eple:                ca. 20,-
Gr. st. pære:                Usikker
Gr. st. plomme:           ca. 20,-
Podekvist:                  ca. 7,-
Bestillingsliste er lagt inn som eigen hovedordre på framsida i fruktklienten. Ved å åpna den og fylla ut tal på rett sort er bestillinga registrert. Alternativt kan vedlagt bestillingsskjema nyttast.
 

Frist for bestilling er 15.06.2011


Hovedorderbestilling_frukttre_11
Bestillingsskjema