Studietur på Celina til Belgia

Studietur på Celina til Belgia 14.-16.august 2016

Sognefrukt sitt Norsk Forskingsråd prosjekt i samarbeid med NLR sitt Innovasjon Norge prosjekt arrangerer inspirasjonstur til Belgia på Celina med arrangørhjelp frå Aad Wisse. Me har også fått litt prosjektmidlar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune til å delfinansiera turen, så nytt høvet til å bli med! Ivar Slinde, Solveig Nygard og Marianne Bøthun var på besøk i same området i fjor og det var mykje interessant og lærerikt å sjå.

Grunna kort tid til avreise og for å oppnå så gode prisar for flyreis, så må ha bindande påmelding frå dykk innan lunsjtid på tysdag 12.juli. Påmelding til Sognefrukt på tlf 57653477 eller på mail post@sognefrukt.no
Oppgi mobilnr. og epost ved påmelding og om de skal ha enkelt- eller dobbeltrom ved påmelding av fleire i familien.

Sjå førebels program her