Diverse møteoversikt vinter/vår 2018

7. mars
Kl. 0800-
 
Kurs kjernefrukt med Aad Wisse 
8. mars
Kl. 1700
 
Plantevernmøte Nortun
13. mars
Kl. 1700
 
Informasjonsmøte Celina pæreSognefrukt