Haustetidsvurdering 02.09.2019

Discovery

Det er teke prøvar på Vangsnes, Slinde og Sogndal. Det er klart for utorplukking alle plassar.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og Sogndal. Det nærmar seg hausteklart på tidlige plassar. Viss grunnfargen og brixverdi er på plass kan det startast med forsiktig utorplukking til helga. Nye prøvar måndag.

Raud Gravenstein

Det er teke prøvar på Leikanger og Sogndal. Ikkje hausteklar enno. Nye prøvar på måndag.

Clara Frijs

Det er teke 2 prøvar på Slinde. Sorten er no hausteklar.

Celina

Det er teke prøvar på Feios, Leikanger og Slinde. Tidlege plassar er hausteklar og seinare plassar kan starta til helga

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her