Haustetidsvurdering 07.09.2020

Discovery

Det er teke prøve i Sogndal. Feltet er hausteklart. Me ynskjer alle levringar raskt inn på lager no.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde og Ølmheim. Det kan startast med utorplukking på tidlege plassar.

 

RaudGravenstein

Det er teke prøver på Leikanger og Slinde. Ikkje hausteklar enno og nye prøver vert tekne måndag.

 

Clara Frijs

Denne  er hausteklar alle plassar og vi ynskjer den inn på lager raskt.

Celina

Det er teke prøvar på Feios, Leikanger og Ølmheim. Det er no hausteklart på tidlege plassar.

Alle bør ta eigne prøvar i sin hage for å for å sjå utviklinga.