Haustetidsvurdering 10.9.2018

Summerred

Nærmar seg sluttplukking og bør vera ferdig hausta i løpet av veka.

Gravenstein

Denne er i full gang med haustinga. Reknar med det meste er komme inn i løpet av veka.

Aroma

Det er teke prøvar på Vangsnes, Fresvik, Leikanger, Slinde og Sogndal. Det er no klart for utorplukking alle plassar. Pass på grunngargen.

Rubinstep

Det er teke prøve på Slinde. Den er ikkje hausteklar enno, men det nærmar seg raskt.
Det vert teke nye prøvar kommande fredag.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her