Haustetidsvurdering 12.09.2022

Summerred

Det er teke prøve på Leikanger og Slinda. Det er hausteklart på tidlege plassar for utorhausting.
Det vert teke nye prøve på seine plassar måndag.

Raud Gravenstein

Det er teke prøve på Slinda. Den er ikkje hausteklar. Nye prøvar måndag.

 

Raud Aroma

Det er teke prøvar på Ljøsne og Leikanger. På Ljøsne er det hausteklart mot helga. Andre plassar er ikkje hausteklar. Nye prøvar måndag.

Eden

Det er teke prøve på Leikanger. Den er ikkje haustklar enno. Nye prøvar måndag.

Discovery

Denne må plukkast ferdig denne veka. Siste innmelding måndag morgon.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her