Haustetidsvurdering 16.9.2019

Raud Gravenstein

Det er teke prøve på Ylvisåker. Denne er hausteklar og bør no haustast alle plassar.

Aroma

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Ylvisåker og Sogndal. På Ylvisåker er det klart for utorplukking medan dei andre plassane kan starta mot helga.
Det vert tek prøve på seine plassar som Fimreite og Fresvik måndag.
 

Rubinstep

Det er teke prøve på Slinde. Det er fortsatt ei god stund att til hausting. Ny prøve vert teke måndag.

Det er viktig med god haustkapasitet slik at Summerred og Gravenstein vert hausta på rett modningsgrad. Discovery må ferdighausta og innmeldt innan fredag.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her