Haustetidsvurdering 20.08.2019

Sognefrukt og NLR har  starta opp att med uttak av prøvar for å vurdera haustetidspunkt.

Discovery

Det er teke prøvar på Leikanger og Sogndal. Alle prøvane visar at det er for lite utvikla. Det vert teke nye prøvar att på måndag.

Clara Frijs

Det er teke prøvar på Slinde på grunnstamme Brokmal og Kvede. Dei er heller ikkje hausteklar med det første og det vert teke nye prøvar på måndag.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her