Haustetidsvurdering 23.08.2021

Discovery

Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde, Sogndal og Ljøsne. Det er no klart for utorhausting på tidlege plassar.
Det vert teke ny prøve på sein plass måndag.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger og Slinde. Det er ikkje hausteklart. Nye prøvar kommande måndag.

Clara Frijs

Det er teke prøve på Fimreite. Denne er hausteklar og bør inn så raskt som mogleg.

Celina

Det er teke prøvar i Feios, Leikanger, Slinde, Ølmheim og Fimreite. Celina er hausteklar på tidlege plassar. Seinare plassar kan starta hausting mot helga. Fastleiken har gått raskt ned så det hastar no med å hausta på tidlege plassar.


For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her