Haustetidsvurdering 26.08.2019

Discovery

Det er teke prøvar på Vangsnes, Leikanger, Slinde og Sogndal. På tidlege plassar kan ein starta med forsiktig utorplukking mot helga. Pass på grunnfarge på minumum C3.
På seinare plassar vert det teke nye prøvar på måndag.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger og Sogndal. Ikkje hausteklar og det vert tekne nye prøvar måndag.

Gravenstein

Det vart teke prøve på Leikanger. Denne har ei god stund att til hausting. Nye prøvar måndag.

Clara Frijs

Det er teke 2 prøvar på Slinde. Ein på Brokmal og ein på kvede C. Normalt haustar vi denne sorten i 2 omgangar. Med mindre avling som i år vel nok fleire å hausta det i ein omgang. Tidlege plassar kan truleg starta hausting mot helga. Det vert teke nye prøvar på seinare plassar måndag.

Celina

Denne sorten skal haustast i ein omgang. Det er teke prøvar på Slinde og Feios. Denne sorten skal haustast på fastleik 6,0. Er verdien særleg lågare enn det vert lagringsevna vesentleg dårlegare. Prøven på Slinde er no kommen ned på dette nivået. Sukkerinnhaldet er framleis litt lågt, men det er viktig å komma i gang denne veka på felt som har fastleik på 6,0 eller lågare. Ta prøvar i eigen hage for å sjekka utviklinga.
Det vert teke nye prøvar på seinare plassar på måndag.

Det er viktig at de har nok haustekapasitet til å rekka alle kulturane i rett tid.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her