Haustetidsvurdering 29.8.2022

Clara Frijs

Det er teke prøve på Slinda. Pærene har framleis litt å gå på, men nærmar seg modning. Reknar med haustestart i neste veke.
Nye prøvar vert tekne måndag.

Celina

Det er teke prøvar i Feios, Leikanger, Slinda og Nornes. Er fin utvikling men framleis høg fastleik.
Nye prøvar vert teke måndag.

Discovery

Det er teke prøvar på Ljøsne, Slinda og Leikanger. Det er hausteklart på Ljøsne. På tidlege plassar Leikanger og Slinda kan de starta utorhausting i helga eller like etter. Pass på grunnfargen C3.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger og Slinda. Modningsprossessen er i gang, men det framleis ein del att før haustestart.
Nye prøvar måndag

Eden

Det er teke prøve på Leikanger. Denne er ikkje hausteklar enno.
Nye prøvar måmdag.


For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her