Haustetidsvurdering 3.10.2022

Rubinstep

Det er teke ein prøve på Slinda. Den nermar seg hausteklar og de kan starta med utorhausting til helga.

Fryd

Det er teke ein prøve på Leikanger. Ikkje hausteklar enno. Ny prøve vert teke måndag.

Aroma

På tidlege plassar bør denne vera ferdighausta no. På seine plassar reknar vi med at det meste vert hausta i løpet av denne veka.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her