Haustetidsvurdering 4.9.2017

Discovery

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes.
Leikanger og Slinde er no klart for hovedhausting dei fleste plassar. Sogndal kan starta med utorhausting mot helga. Vangsnes er ikkje klart og ny prøve vert teken mandag.
Pass på grunnfargen som bør opp på c3.

Clara Frijs

Det er teke prøve på Slinde og Nornes. Det er enno for tidlig å hausta. Nye prøvar mandag.

Celina

Det er teke prøve på Leikanger og Slinde. Det er enno for tidlig å hausta. Nye prøvar mandag.

Summerred

Det er teke prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Det er enno for tidlig å hausta. Nye prøvar mandag.

For meir utfyllande informasjon kan de lasta ned rådgivinga til NLR her