Haustetidsvurdering 12.9.2014

 

Aroma/ Raud Aroma

Det er teke prøvar på Leikanger og Slinde.
Prøvane visar at det er klart for utorhausting. Utviklinga går fort i dette været så føl nøye med i hagane så det ikkje kjem for langt.  Går trykkfastheita ned og stivenedbrytinga kjem for langt vert det dårlig lagringsevne.
Fargekravet på RA er i år C2 for grunnfarge og 40% for dekkfarge.

Rubinstep

Det er teke ein prøve på Slinde.
Denne sorten er framleis fast og det er bra med stive att. Prioriter å hausta Aroma først.


Dette var siste runde med tilrådingar og lageret vil komma med siste leveringsdag for kvar sort ettekvart.

Tilrådinga frå NLR kan lastast ned her