Haustetidsvurdering 13.8.2014

Sognefrukt og NLR var tysdag ute og tok nokre prøvar av Diskovery og Clara Frijs. Begge sortar har omtrent riktig fastleik, men for høgt stiveinnhald og lågt sukkertal. Mangla og dekkfarge på
Discovery, nye prøvar onsdag neste veke.