Haustetidsvurdering 13.9.2016

Discovery

Denne er i ferd med å bli ferdig hausta. Hastar med å få inn resten.

Summerred

Det er teke prøvar i Sogndal og Vangsnes. Haustinga er i full gang på tidlige plassar og det er klart til å starta alle plassar no.

Rau Gravenstein

Det er teke prøvar i Leikanger og Sogndal. Det visar at sorten no er klar for hausting.

Aroma

Det er teke prøvar på Slinde, Leikanger, Sogndal, Feios og Vangsnes. Sorten ikkje er hausteklar enno, men dei nærmar seg i enkelte områder.
Nye prøvar blir teke ut på måndag 19.september.

Clara Frijs

Denne er i ferd med å bli ferdig hausta. Hastar med å få inn resten.

Celina

Det er teke prøve på Slinde.
Den er no hausteklar.

Med det været me har no og som er meldt heile veka på over 20 grader er det viktig med nok haustekapasitet. Dette for p unngå at frukt kan verta overmoden.

For meir utfyllande informasjon så kan de sjå NLR sin tilråding her