Haustetidsvurdering 16.9.2015

Tilrådingar

Discovery

Det er teke ut prøvar på Leikanger, Sogndal og Vangsnes. Analysane våre viser at ein kan byrja å plukka utor på tidlege stader mot helga. Nokre plassar manglar litt på grunnfargen. Kvar enkelt må ta ein vurdering i eigen hage. Det vert teke ny prøve på tysdag på ein sein plass.

Clara Frijs

Det er teke prøvar på Slinde og Nornes. Det er enno litt å gå på før det er hausteklart. Tidlige plassar kan vurdera utorhausting frå helga eller rett etter. Det vert teke ny prøve på tysdag på ein sein plass.

Summerred

Det er teke ut prøvar på Leikanger, Slinde, Sogndal og Vangsnes. Det er enno litt for tidlig med haustestart. Nye prøvar vert tekne tysdag.

Raud Gravenstein

Det er teke ut prøvar på Slinde, Sogndal og Vangsnes. For tidlig med hausting enno. Nye prøvar vil bli teke på tysdag.

Neste veke vert det og teke ein prøve av Aroma, Rubinstep og Celina for å følja desse sortane

For meir utfyllande informasjon så kan de sjå NLR sin tilråding her