Haustetidsvurdering 19.9.2016

Raud aroma/ Aroma

Det er teke prøvar i Leikanger, Slinde, Sogndal, Vangsnes og Feios.
På tidlige plassar er det no byrja å bli hausteklart for utorplukking. Pass på grunnfargen som skal opp på C3. På seine plassar vert det teke nye prøvar på måndag. Pass på utviklinga i eigen hage.

Rubinstep

Denne er ikkje hausteklar. Nye prøvar måndag.

Siste frist for innmelding av pære og Discovery er torsdag 22. sept.


For meir utfyllande informasjon så kan de sjå NLR sin tilråding her