Haustetidsvurdering 20.10.2015

Rubinstep

Det er teke prøve av Rubinstep på Slinde. Verdiane har utvikla seg litt og det ser ut til at det er klart for utorhausting på eple som har fått grunnfargen på plass.